Close

MASONI CELEBRI

 • Ataturk, Mustapha Kemal – Fost președinte al Turciei 1923-1938.
 • Bach, Johann Christian – Compozitor german.
 • Berlin, Irving – Compozitor American.
 • Bonaparte. Jerome, Joseph, Louis și Lucien – Toți cei 4 frați ai lui Napoleon au fost masoni, însă nu și împăratul.
 • Borglum, Gutzon – Sculptor și pictor de origine american. Faimos pentru Mount Rushmore National Memorial, 1910-1911.
 • Borglum, Lincoln – Este fiul lui Gutzon, care a terminat opera tătalui său Mount Rushmore.
 • Casanova, Giovanni – Aventurier și curtezan italian.
 • Chrysler, Walter P. – Fabricant de automobile, de origine american .
 • Churchill, Sir Winston Leonard Spencer – Prim Ministru englez.
 • Citroen, Andre – Inginer cunstruții de automobile francez.
 • Cole, Nathanial, (Nat King) – Pianist și cântăreț american.
 • Colt, Samuel – Industriaș american. Faimos pentru fabricarea pistoalelor.
 • Eiffel, Gustave – Arhitect al turnului Eiffel
 • Ford, Gerald R – Al 38-lea președinte al SUA.
 • Ford, Henry – Fabricant de automobile, de origine american.
 • Forrest, Nathan. – Soldat care și-a finanțat propriul regiment de cavalerie, devenind locotenent general în CSA.
 • Franklin, Benjamin – Inventator American.
 • Gable, Clark – Actor american.
 • Garibaldi, Giuseppe – Revoluționar italian.
 • Haydn, Franz Josef – Compozitor austriac.
 • Hoban, James – Arhitect de origine irlandez.
 • Hogarth, William – Faimos pictor englez.
 • Houdini, Harry – Magician american
 • Hussein – Regele Iordaniei.
 • Listz, Franz Von – Compozitor maghiar.
 • Mozart, Wolfgang Amadeus – Compozitor austriac
 • Pushkin, Aleksander – Poet rus.
 • Roosevelt, Franklin Delano – Al 32-lea președinte al SUA.
 • Roosevelt, Theodore – AL 26-lea președinte al SUA.
 • Sibelius, Jan – Compozitor finlandez.
 • Sousa, John Philip – Compozitor american.
 • Sullivan, Sir Arthur Seymore – Compozitor englez.
 • Swift, Jonathan – Scriitor și poet irlandez.
 • Twain, Mark – Scriitor American.
 • Voltaire, Francois Marie Arouet – Filozof și scriitoare de origine franceză.
 • Washington, George – Primul președinte al SUA.
 • Wilde, Oscar O’Flahertie Wills – Dramaturg anglo-irlandez.
 • Nasmyth, Alexander – Inventator și pictor scoțian.
 • Bartholdi, Frederic – Sculptor francez. Cunoscut pentru schițarea Statuii Libertății, New York.
 • Ames, Ezra – Pictor American.
 • Oscar, Wilde – Dramaturg, poet irlandez.
 • Wood, Grant – Pictor American.
 • Thorvaldsen, Bertel – Sculptor danez.
 • Elizabeth, Aldworth – Initiata în 1700.
 • Isabelle, Gatti de Gamond – Politician, adeptă a feminismului. De origine italo-belgiana

Iluștri Franc-Masoni Români

SIMBOLURILE FRANCMASONERIEI

Cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei sunt Cartea Legii Sacre, Echerul şi Compasul. Luate împreună, ele reprezintă un simbol al vieţii masonice, deoarece nici o Lojă regulară nu-şi poate deschide Ţinuta şi nu poate lucra fără prezenţa lor pe Altar.

Echerul şi Compasul

Sunt simbolurile de bază ale masoneriei, necesare pentru ridicarea unor edificii stabile şi drepte. Prin analogie, devin simboluri ale virtuţii şi conştiinţei care conduc la perfecţionarea spiritului. Se poate identifica în Echer Moralitatea. Echerul simbolizează sinceritatea şi justiţia intenţiei, a hotărârii şi a operei, adică reprezintă o obligaţie, o normă imuabilă. Echerul este format prin unirea unei verticale și a unei orizontale, verticala arătând spre cer și orizontala atingând solul: uniunea acestor două axe poate reprezenta de asemenea uniunea între cer și pământ, o uniune dată de echilibru și care dă în acțiune rectitudinea, liniaritatea iar în gândire său studiu o coerență, atfel încât edificiul care se construiește rezistă. Se poate identifica în Compas Spiritualitatea. Compasul semnifică hotărârea, capacitatea, geniul Braţele compasului ar putea reprezenta, natural, braţele care se deschid iar, prin extensie, inima care se deschide şi se închide din cauza emoţiilor pe care le percepe sau din cauza circumstanţelor şi persoanelor întâlnite. Dacă transpunem această idee în plan mental, lungimea braţelor reprezintă dechiderea gândirii, care se lărgeşte sau se îngustează după capacitatea noastră de a acepta ceea ce ne este prezentat. În cadrul gradului de ucenic, primul simbol îl controlează pe al doilea, în timp ce în cadrul celui de-al doilea grad, cele două simboluri se echilibrează, iar în al treilea compasul controlează echerul.

Firul cu Plumb şi Nivela

Aceste unelte sugerează mecanismele prin care ne orientăm într-un plan vertical, pentru a-i determina cele două dimensiuni înălţimea şi lungimea. Firul cu Plumb ne indică toate deviaţiile de plan în construcţia operei. Dacă examinăm firul cu plumb putem observa că el poate circula în lungul firului, dar că locul său efectiv este jos, aceasta voind poate să semnifice că, înainte de a te ridica, necesitatea primordială este de a privi în sine, în fundul sinelui… Instrumentul de nivelare (Nivela), instrument destinat la stabilirea perpendicularităţii, a raportului dintre orizontal şi vertical, semnifică capacitatea de a construi un sistem de referinţă şi prin aceasta de a se îmbogăţi spiritual. Nivela ne incită la umilinţă şi la a-l considera pe celălalt ca pe tine însuţi, pentru că, dacă nivela ne arată neregularităţile suprafeţei, ea ne arată, de asemenea, modul de a le reface. Într-un plan social, ca şi într-un plan spiritual, ea poate să ne împingă la aplicarea în lege, ca şi în inima noastră deviza “Libertate, egalitate, fraternitate”.

Ciocanul şi Dalta

Ciocanul de Spart Piatra reprezintă forţa voinţei, determinarea de fier de a izbuti pentru bine. Dalta simbolizează Discernământul, adică capacitatea de a distinge părţile utile ale pietrei, esenţiale pentru construire, de cele inutile. De notat că ciocanul este prelungirea braţului masonului şi este deci vectorul energieie sale: el permite forţei să fie aplicată pe dalta care este plasată cu discernământ pe partea de piatră care trebuie îndepărtată. Ciocanul este similar inteligenţei în acţiune. Forţa şi discernământul sunt de fapt, puse în aplicare pentru a tăia piatra. Astfel, în timp ce Ciocanul de Spart Piatra exprimă voinţa de a obţine, Dalta simbolizează conştiinţa a ceea ce trebuie evitat. Dalta permite subţierea pietrei prin îndepărtarea imperfecţiunilor grosiere, a rugozităţilor, a proeminenţelor, a părţilor tăioase, a asperităţilor disgraţioase, a nodurilor. Dalta este ultima legătură între creator şi creaţia sa, între sculptor şi sculptură. Dalta este prelungirea gândului tăietorului de piatră şi în viziunea perfecţionării, poate fi asimilată unei anume forme de discernământ, de conştinţă sau de înţelepciune. Utilizând simbolic dalta înseamnă a rafina propriul caracter, a îndepărta cele mai mari particularităţi inhibitoare sau nesatisfăcătoare. La o ultimă analiză, cele două instrumente semnifică necesitatea de a uni acţiunea cu gândul. Unul fără altul cele două instrumente nu pot tăia piatra într-o manieră eficace şi sigură. Daltă şi ciocanul singure sunt ineficace. Complementarul activului şi pasivului sunt evidente în acest caz.

Piatra Brută şi cea Şlefuită

În sens general, metafora pietrei este legată de identificarea ei cu însăşi masonul; lucrarea masonică a măsurării şi lustruirii pietrei brute corespunde cu transformarea lui însuşi, lucru pe care masonul îl face pentru a trece de la stadiul diform, inconştient şi pasiv al profanului la stadiul regulat, creativ şi conştient al masonului liber. Aşa cum Patra Brută nu este potrivită pentru edificarea unei catedrale pentru că produce instabilitate şi dizarmonie, la fel Piatra Şlefuită, regulată şi cubică, se aseamănă în unicitatea ei cu alte pietre lucrate la fel şi contribuie la ridicarea Templului. Aceasta corelare implică, în consecinţă, ca un mason să lucreze pentru binele şi progresul ţării şi al umanităţii, perfecţionându-se pe sine însuşi în acelaşi timp.

Rigla cu 24 de Diviziuni

Emblema perfecţiunii şi a ordinii care rezultă din acţiunea justă şi echilibrată, este din timpuri străvechi instrumentul de comparaţie a mărimii şi de măsurare a armoniei proporţiilor. Raportat la propria existenţă, rigla se traduce prin constanţă. Gradată (în 24 de secţiuni) ea serveşte la măsurarea muncii şi a orelor de activitate. Rigla impune disciplină, pas cu pas, oră după oră. Rigla, de aceea, invită la conştiinţa momentului prezent şi la punerea la punct a unei anumite rigori. În rezumat, ea permite să dirijezi sau să verifici munca, tot aşa cum poate fi o colac de salvare, o metodă pentru un spirit dezordonat, care încearcă să se disciplineze.

Mistria

Această unealtă este utilizată la finalul construcţiei, în momentul în care se întinde pe pereţi mortarul sau ghipsul pentru a astupa distanţele dintre pietre. Mistria unifică, aplatizează. Ea este deci principala unealtă care permite unirea pietrelor între ele. Simbolizează binefacerea, precum şi dorinţa de a-l ajuta pe cel care are nevoie. Astfel exprimă bunătatea activă, caritatea, dar şi voinţa fiinţei umane. Mistria este o unealtă de legătură şi de coordonare, reamintind evident de legătura fraternă care uneşte toţi oamenii între ei.

Acacia (Salcâmul)

Este cel mai important dintre simbolurile vegetale ale masoneriei, referindu-se la principiul nemuririi gradului de Maestru. Originea acestui simbol este legată de mitul lui Hiram, arhitect al Templului lui Solomon din Ierusalim. După moartea sa, asasinii săi au ascuns cadavrul în pământ, dar pe locul unde a fost îngropat a răsărit un fir de salcâm care i-a relevat prezenţa, simbolizând în acelaşi timp şi renaşterea la o nouă viaţă. Salcâmul este simbolul speranţei şi al existenţei sufletului dincolo de moartea fizică şi conservarea energiei indestructibile a vieţii.

Soarele şi Luna

Soarele este asociat cu o serie de valenţe simbolice, între care aceea a dinamicii axiale, a corespondenţei Soare-Spirit-Foc, aceea a căldurii şi adevărului, a purificării, a vitejiei (Soarele este asociat în multe tradiţii antice cu Eroul, care coboară în fiecare seară în tărâmul morţilor şi iese în fiecare dimineaţă victorios), a ghidului inimii umane. În sens mai larg Soarele se identifică cu Masculinul, cu principiul activ, fiind de aceea simbolul Originii, al Începutului, al raţiunii care luminează tenebrele şi iluminează spiritele. Luna simbolizează în schimb Femininul, obscurul, intuiţia, caracterul schimbător al formelor. Caracterul său este feminin, şi astfel întruchipează grija maternă care se manifestă în cursul său crescând sau în scădere, reglând zvâcnirile naturii. De asemenea, mai reprezintă şi imaginea mediatorului între forţele celeste, pentru că reflectă lumina soarelui. În sens masonic, Soarele şi Luna reprezintă alternanţa şi echilibrul între zi şi noapte, între alb şi negru, între activitate şi repaos, dialectica contrariilor.

LANDMARKURILE FRANCMASONERIEI UNIVERSALE

(Mackey’s Revised Encyclopedia)

1. Modurile de recunoaștere, sunt dintre toate Landmark-urile cele mai legitime și de necontestat și ele nu admit nici o schimbare.

2. Diviziunea Masoneriei Simbolice în cele Trei Grade.

3. Legenda Gradului Trei este unul dintre cele mai importante Landmark-uri și cine îl exclude sau îi alterează conținutul, încetează din acel moment să mai aparțină Francmasoneriei regulare.

4. Conducerea Frăției de către un Președinte denumit Mare Maestru, care este ales de către Adunarea Generală a Ordinului.

5 – 8. Prerogativele Marelui Maestru: să conducă toate adunările Ordinului oriunde și oricând ar avea loc acestea; să deschidă și să conducă ținutele Lojilor atunci când este prezent; să acorde dispense pentru sporuri de salariu și înființarea și funcționarea unei Loji; să consacre masoni “la vedere” .

9. Obligația pentru Francmasoni de a se reuni în Lojă.

10. Conducerea Lojei de către un Maestru Venerabil și cei doi Supraveghetori.

11. Obligația pentru oricare Lojă de a lucra acoperit – adică de a nu permite nici unui nemason să participe la lucrări – este un Landmark ce nu poate fi neglijat și el își are originea în caracterul ezoteric al Francmasoneriei.

12.- 14. Dreptul fiecărui Francmason de a fi reprezentat în toate Adunările Generale ale Ordinului (altele decât ale propriei Loji) și de a-și instrui reprezentanții săi cu privire la mandatul încredințat; dreptul fiecărui Francmason de a face apel la Marea Lojă față de o decizie luată de Loja sa, dacă el consideră că respectiva decizie este nedreaptă; dreptul fiecărui Francmason de a vizita alte Loji regulare.

15. Obligația de a verifica – potrivit uzanțelor tradiționale – calitatea masonică a unui vizitator, excepție făcând vizitatorul care este cunoscut de minimum un membru al Lojei vizitate.

16. Nici o Lojă nu poate interveni în afacerile altei Loji și nici să acorde grade Fraților ce sunt membri în altă Lojă. Acesta este fără îndoială unul dintre cele mai vechi Landmark-uri, așezat pe marile principii ale curtoaziei și bunătății fraterne.

17. Fiecare membru al Ordinului trebuie să se supună Jurisdicției masonice a locului unde își are reședința și nu poate fi membru activ decât într-o singură Lojă.

18. Obligația pentru fiecare candidat de a fi un bărbat născut liber, integru și de vârsta matură.

19. Credința în Divinitate, denumită generic Marele Arhitect al Universului, este unul dintre cele mai importante Landmark-uri ale Ordinului.

20. Subsidiar credinței în Divinitate este credința într-o existență viitoare.

21. Prezența Cărții Legii Sacre (Biblia, Torah, Coran sau Zend Avesta) în fiecare Lojă.

22. Egalitatea tuturor Francmasonilor indiferent de statutul lor social.

23. Secretul masonic este un alt foarte important Landmark și el se referă în principal la formele și modurile de recunoaștere între Frați, precum și la ritualurile Ordinului.

24. Existența simbolismului și în primul rând al celui pornit de la Templul lui Solomon.

25. Ultimul și supremul Landmark este acela că aceste Landmark-uri nu pot fi niciodată modificate. Nimic nu poate fi sustras sau adăugat din conținutul lor, deoarece așa cum Francmasonii de astăzi le-au primit nealterate de la înaintașii lor, asa sunt ținuți și ei de cea mai înaltă obligație, anume aceea de a le transmite nealterate urmașilor.

Întrebări frecvente

 1. Ce este francmasoneria?

  Francmasoneria este un ordin inițiatic care întrunește în rândurile sale oameni liberi și de bune moravuri, înfrățiți prin idealuri comune și care lucrează în Armonie la emanciparea morală și spirituală a sinelui, dar și a întregii Umanități.

 2. Ce sunt gradele în Francmasonerie?

  Ca și structură, Francmasoneria număra trei Grade, respectiv Ucenic, Calfă si Maestru. Pe lângă acestea fiecare Rit are un număr diferit de grade. Cele mai cunoscute Rituri sunt Ritul Scoțian Antic și Acceptat (33 de Grade), Ritul York (10 Grade) și Ritul Memphis-Misraim (99 de Grade).

 3. Vreau să mă alătur. Care este procesul de aderare?

  Pentru a adera trimiteți un e-mail pe adresa de la pagina “contact”. Cineva din Loja locală va lua legătura cu Dumneavoastră. Va trebui să completați o cerere de aderare. Dacă veți fi acceptat vi se vor comunica următoarele acțiuni.

 4. Cum voi ști ce să fac?

  Loja locală vă va repartiza un mentor, care vă va asista la parcurgerea pașilor necesari.

 5. Cât costă să fii francmason?

  Ca în cazul oricărei alte asociații nonguvernamentale, calitatea de membru implică plată unei cotizații. Cei care vor lua legătura cu Dumneavoastră vă vor informa despre quantumul acestei cotizații.

 6. Conduc francmasonii lumea?

  Nu. Dar dacă principiile de egalitate, fraternitate și libertate ar fi aplicate în mod real de cât mai mulți dintre noi, este probabil că lumea ar fi mai bună.

 7. Trebuie să fii bogat ca să fii francmason?

  Nu, dar e bine să ai posibilitatea financiară de a-i ajuta și pe alții, lucru ce devine mai ușor atunci când tu însuți ai o situație materială stabilă.

 8. Este adevărat că, o dată admis, nu te mai poți retrage din ordin?

  Nu. O asociație care promovează ideea de libertate asumata nu poate impune apartenența forțată a membrilor ei.